Vyberte stránku

Vlasta je zakladatelka Prothea Advisory. Vystupuje nejčastěji v roli kouče, facilitátora a konzultanta na projektech zaměřených na manažerský a osobnostní rozvoj.

V současné době se věnuje individuálnímu, týmovému koučování, vedení Master Mind skupin,  koučovacích skupin s tématem a facilitaci manažerských rozvojových workshopů.

Vlasta je HR profesionál a má více než 2000 odkoučovaných hodin. Má ráda kreativitu v myšlení i tvoření, objevuje nečekané možnosti a cesty pro sebe i své klienty.

Má rozsáhlé zkušenosti z businessu a poradenství. Specializuje se na oblast osobnostního rozvoje, pracuje s vedením společností na strategických záměrech a vizích v oblasti HR, ale zároveň i s manažery a jejich týmy. Projekty jsou zaměřeny především na vytváření strategie řízení lidských zdrojů, transformaci systému řízení lidských zdrojů, Talent management, Leadership Development, Performance management, Change management.

Vlasta vystudovala psychologii na filosofické fakultě University Karlovy. Dovednosti kouče získala v mezinárodním programu The Art and Science of Coaching a kanadské Erickson College a pokračovala Neurolingvistickým programováním. Svůj koučovací přístup rozvíjela na workshopech se Sirem Johnem Whitmorem a T. Gallweym Dále absolvovala Týmový koučink a výcvik pro facilitaci konfliktů a skupinových procesů.