Vyberte stránku

Aleš se věnuje především HR consultingu a recruitmentu vybraných pozic včetně psychodiagnostiky, rozvoji firemní kultury s důrazem na budování značky zaměstnavatele.

Aleš má rozsáhle zkušenosti z HR poradenství, má dlouholetou praxi jako facilitátor rozvojových aktivit a strategických workshopů.

Dále je certifikovaným koučem pro střední a vrcholový management.

Pracovní zkušenosti získával jak na straně klienta, tak v poradenství. Začínal v agentuře Taylor Nelson Sofres Factum kvalitativním výzkumem, ve společnostech Tipsport a Halfords byl HR Manager a člen manažerského týmu, ve společnosti Grant Thornton seniorním konzultantem pro HR.

Aleš je absolventem Univerzity Karlovy obor psychologie a pedagogika se zaměřením na psychologii práce a na aplikovanou sociologii. Je certifikovaným projektovým manažerem Tribeca a koučem Mezinárodní federace koučů ICF.

Projekty, které realizoval pro klienta pokrývají celou řadu odvětví, od dopravy, energetiky až po retail a bankovnictví. S klienty rád pracuje na dlouhodobé bázi.